CÔNG TY MÁY TÍNH HẢI ĐƯỜNG

Địa chỉ: KCN Gia Lễ, TP Thái Bình
Điện thoại: 02273.568.5950972.105.862
Hotline: 0972.216.8830912.968.300
Email: haiduongpc2013@gmail.com

KINH DOANH:
Ms Yến: 0972.105.862
Mr Linh: 0848.288.622
BẢO HÀNH: 0975.565.676